Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Phú Thọ gửi đến kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIII về Nghị định 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007(10/06/2013)

Ngày 07/6, Bộ Xây dựng đã có công văn 1092/BXD-HTKT trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Phú Thọ gửi đến kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIII về Nghị định 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch quy định mức nước tối thiểu sử dụng tại các hộ gia đình là 4m3/hộ gia đình/tháng. Đề nghị xem xét lại quy định trên theo hướng không quy định mức nước tối thiểu”.

Tìm theo ngày :