Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị của cử tri các tỉnh An Giang, Hải Dương, Nghệ An, Hưng Yên, Hà Nam, Cần Thơ, Ninh Thuận gửi tới kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIII(12/06/2013)

Ngày 12/6, Bộ Xây dựng đã có công văn 1135/BXD-GĐ trả lời kiến nghị của cử tri các tỉnh An Giang, Hải Dương, Nghệ An, Hưng Yên, Hà Nam, Cần Thơ, Ninh Thuận. Nội dung kiến nghị:

Tìm theo ngày :