Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang gửi tới kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIII(07/06/2013)

Ngày 06/6, Bộ Xây dựng đã có công văn 1077/BXD-QLN trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang với nội dung kiến nghị:“Cử tri phản ảnh chính sách cất nhà cho hộ nghèo theo Quyết định 167 và Quyết định 67 là chưa phù hợp, số hộ nghèo có đất thì được cất nhà, còn số hộ nghèo không có đất thì không đước cất nhà, đề nghị Chính phủ xem xét bổ sung chính sách mới nhằm hỗ trợ cho tất cả các hộ nghèo có đất, không đất đều được thụ hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước”.“Cử tri cho rằng chính sách hỗ trợ cất nhà ở cho hộ nghèo người dân tộc thiểu số theo đề án 25 của Chính phủ không còn phù hợp (hỗ trợ 20 triệu đồng/nhà không còn phù hợp vì giá vật tư lên cao), đề nghị tăng mức là 30 triệu đồng, nhằm đảm bảo chất lượng nhà từ 10 năm trở lên”. Bộ Xây dựng xin được trả lời như sau: 

Tìm theo ngày :