Trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hồ Chí Minh(06/03/2023)

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Hồ Chí Minh do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 2081/BDN ngày 30/12/2022 với nội dung kiến nghị: Cử tri kiến nghị quan tâm chương trình phát triển nhà ở xã hội, xem là chương trình phát triển kinh tế - xã hội quan trọng của quốc gia nhằm tạo điều kiện cho người có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp, trung bình có cơ hội sở hữu nhà ở".

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Hồ Chí Minh do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 2081/BDN ngày 30/12/2022 với nội dung kiến nghị:“Cử tri kiến nghị Bộ hoàn thiện Luật Nhà ở hiện hành nhằm thúc đẩy các chính sách nhà ở xã hội, cần có những chế tài thích hợp để xử lý những đơn vị chưa tuân thủ theo luật định, đảm bảo sự hài hòa về lợi ích của ba đối tượng chính trong công cuộc xây dựng nhà ở xã hội”.

  • Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 2081/BDN ngày 30/12/2022 của Ban Dân nguyện đề nghị trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Đồng Nai được chuyển đến kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV với nội dung kiến nghị: “Cử tri kiến nghị quan tâm việc xây dựng nhà ở xã hội, phục vụ nhu cầu cho người dân có thu nhập thấp theo quy định dành 20% quỹ đất theo điểm b khoản 2 Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 còn rất khó khăn, kiến nghị quan tâm quy hoạch quỹ đất cho xây dựng nhà ở xã hội, đồng thời nhu cầu về nhà ở xã hội là rất lớn cần bổ sung các đối tượng được mua nhà ở xã hội như buôn bán nhỏ, người có ít vốn buôn bán tạm …và có các ưu đãi để thu hút trong đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để người lao động, công nhân có nơi ở ổn định vì Đồng Nai là địa phương có nhiều dân di cư vào sinh sống nhất là công nhân tại các khu công nghiệp phải ở trong các khu nhà trọ thường rất chật hẹp, không khí ẩm thấp, không có lối thoát hiểm, không đảm bảo an toàn”.

  • Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 2081/BDN ngày 30/12/2022 của Ban Dân nguyện đề nghị trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hồ Chí Minh được chuyển đến kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV với nội dung kiến nghị: “Cử tri kiến nghị Bộ Xây dựng xây dựng các chính sách nhà ở xã hội tại Việt Nam cho các nhóm đối tượng mục tiêu là các hộ gia đình thu nhập thấp tại khu vực đô thị, công nhân khu công nghiệp thông qua các bài học kinh nghiệm quốc tế”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Cần Thơ do Ban Dân nguyện chuyển đến với nội dung kiến nghị: “Đề nghị quan tâm chỉ đạo và tập trung đầu tư phát triển nhà ở xã hội dành cho người có thu nhập thấp, nhằm đáp ứng nhu cầu bức thiết cho lực lượng cán bộ, công chức và công nhân lao động tại các đô thị (nhất là tại các đô thị lớn) về chỗ ở”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Hồ Chí Minh gửi đến qua văn bản số 2081/BDN ngày 30/12/2022 của Ban Dân nguyện với nội dung kiến nghị: “Cử tri cho rằng thủ tục về phát triển nhà ở xã hội còn phức tạp, kéo dài; mục tiêu phát triển nhà ở xã hội theo Chiến lược nhà ở quốc gia đến năm 2020 chưa đạt mục tiêu theo yêu cầu và giá nhà ở xã hội cũng đang ở mức cao. Đề nghị Bộ nghiên cứu có giải pháp để khắc phục’’.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng được chuyển đến kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV với nội dung kiến nghị: “Cử tri kiến nghị rà soát, đề xuất sửa đổi các quy định của pháp luật về nhà ở nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trong các khu công nghiệp, khu kinh tế; xây dựng cơ chế chính sách cụ thể về việc đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà  ở công nhân tại các khu công nghiệp”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng gửi tới kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV với nội dung kiến nghị: "Kiến nghị tham mưu, sửa đổi, Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng theo hướng phân cấp hoặc ủy quyền cho Sở Giao thông vận tải kiểm tra, nghiệm thu của cơ quan quản lý chuyên ngành với: (1) công trình giao thông đi qua cả khu vực đô thị và ngoài đô thị; (2) công trình giao thông trong đô thị mà Người quyết định đầu tư là Giám đốc Sở Giao thông vận tải".

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng gửi tới sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, do Ban Dân nguyện chuyển đến theo văn bản số 2081/BDN ngày 30/12/2022 với nội dung kiến nghị: “Cử tri đề nghị sớm hoàn thiện thể chế thống nhất, đồng bộ giữa pháp luật về quy hoạch, quản lý, phát triển đô thị với các lĩnh vực khác để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình triển khai thực hiện, nhất là đối với cấp chính quyền đô thị, người dân và doanh nghiệp”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Lâm Đồng gửi tới Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo văn bản số 176/VPCP-QHĐP ngày 10/01/2023 với nội dung kiến nghị: “Đề nghị Chính phủ chỉ đạo Ngân hàng chính sách nâng hạn mức cho vay đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo vay tiền làm nhà. Số tiền vay cần được nâng lên tương ứng với thời điểm hộ dân làm nhà, vì hiện nay giá cả vật tư tăng cao nên hộ nghèo, hộ cận nghèo không đủ điều kiện để làm nhà”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Kạn gửi tới sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV do Ban Dân nguyện chuyển đến theo văn bản số 2081/BDN ngày 30/12/2022 với nội dung kiến nghị:

<<1...3456...77>>
Tìm theo ngày :