Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Nam gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV(06/10/2023)

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Nam do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 907/BDN ngày 01/8/2023 với các nội dung kiến nghị:

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Ninh do Ban Dân nguyện chuyển đến với nội dung kiến nghị: Cử tri phản ánh, số tầng cao tối đa của trường học được quy định tại QCVN 06:2021/BXD của Bộ Xây dựng và Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo đó, yêu cầu thiết kế, xây dựng trường học không quá 3 tầng với trường mầm non và tiểu học, không quá 4 tầng với trường trung học (gồm trung học cơ sở và trung học phổ thông). Tuy nhiên, do quá trình đô thị hóa, việc dành quỹ đất cho xây dựng trường học trong các đô thị rất khó khăn, trong khi dân số đô thị tăng cơ học nhanh, lượng học sinh lớn, liên tục gia tăng mỗi năm, gây áp lực lên khả năng đáp ứng cơ sở vật chất trường học. Đề nghị Bộ Xây dựng, Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu sửa đổi quy định, cho phép nâng tầng các trường học, tầng nâng được sử dụng cho giáo viên, các phòng chuyên môn của trường.”.

  • Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 612/ĐĐBQH-CTQH ngày 17/6/2023 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang về việc kiến nghị, đề xuất một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp với các nội dung kiến nghị, đề xuất:

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Nam gửi tới Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV do Văn phòng Chính phủ chuyển đến với nội dung kiến nghị: “Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm hình thành, đầu tư xây dựng và phát triển Khu công nghệ cao Hà Nam, đề nghị xem xét ủy quyền cho tỉnh: Chỉ đạo việc lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch chung, quy hoạch phân khu Khu Công nghệ cao Hà Nam; Tổ chức triển khai các thủ tục và thực hiện chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu Công nghệ cao Hà Nam”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Thanh Hóa do Ban Dân nguyện chuyển đến với nội dung kiến nghị: “Câu hỏi số 50: .... Nghiên cứu, rà soát, sớm điều chỉnh hệ thống định mức xây dựng công trình giao thông phù hợp với điều kiện thực tế và nghiên cứu, sớm ban hành cước vận tải hàng hóa bằng ô tô, hướng dẫn áp dụng định mức công tác đào hót đất, đá sụt lở bằng tổ hợp máy đào, máy ủi trong công tác khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm giao thông trên hệ thống đường bộ. Sớm có hướng dẫn về chỗ để xe ô tô giữa người mua, thuê mua căn hộ hoặc diện tích khác trong nhà chung cư với chủ đầu tư”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Thái Nguyên do Ban Dân nguyện chuyển đến theo văn bản số 974/BDN ngày 25/8/2023 với nội dung kiến nghị: Đề nghị xem xét, khắc phục các vướng mắc liên quan đến các quy chuẩn về phòng cháy chữa cháy như: Quy chuẩn QCVN 06:2022/BXD về Phòng cháy chữa cháy được ban hành năm 2010, sửa đổi năm 2022, có hiệu lực từ ngày 16/01/2023 nhưng không có hướng dẫn chuyển tiếp về quy chuẩn sơn chống cháy, không có quy định về hệ thống cấp nước chữa cháy. Đồng thời, đối với các sản phẩm đã được công bố đủ tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy thì không phải kiểm định lại tại nơi lắp đặt.”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 907/BDN ngày 01/8/2023 với các nội dung kiến nghị:

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của Đại biểu Quốc hội Hồ Thị Kim Ngân, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn gửi tới sau kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV với nội dung kiến nghị: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Xây dựng về báo cáo số hộ nghèo có khó khăn về nhà ở tại khu vực chịu ảnh hưởng thiên tai, biến đổi khí hậu, số hộ nghèo khu vực nông thôn có nhu cầu hỗ trợ nhà ở tỉnh Bắc Kạn báo cáo Bộ Xây dựng trên 13.000 hộ có khó khăn về nhà ở cần được hỗ trợ xây dựng. Để đảm bảo an sinh xã hội trong lĩnh vực nhà ở, hỗ trợ hộ nghèo có khó khăn về nhà ở tại các khu vực chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu, đề nghị Chính phủ chỉ đạo bộ, ngành sớm ban hành chính sách hỗ trợ cho các đối tượng nêu trên”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của Đại biểu Quốc hội Trần Thị Thanh Hương - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang do Văn phòng Chính phủ chuyển đến với nội dung kiến nghị: "Để cải thiện, nâng cao điều kiện an toàn cho nhà ở, môi trường sống phù hợp hơn, tạo sinh kế bền vững cho người dân khu vực ngập lụt, sạt lở ven sông, kênh, rạch, ven biển vùng đồng bằng sông Cửu Long, thời gian qua Chính phủ đã cho chủ trương triển khai thực hiện 2 giai đoạn.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của Đại biểu Quốc hội Trần Thị Thanh Hương - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo công văn số 6316/VPCP-QHĐP ngày 17/8/2023 với nội dung kiến nghị: Việc hỗ trợ cho người có công với cách mạng về nhà ở là chủ trương lớn, được Đảng, Nhà nước quan tâm và chỉ đạo triển khai liên tục từ trước đến nay. Trong quá trình triển khai thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, các địa phương trong cả nước, trong đó có An Giang luôn quan tâm đẩy mạnh công tác xã hội hóa, kết hợp giữa chính sách hỗ trợ của nhà nước, với sự tham gia hỗ trợ của cộng đồng, các đoàn thể, doanh nghiệp và cá nhân, từ đó đã góp phần giảm số lượng hộ gia đình có công có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của Đại biểu Quốc hội Hồ Thị Kim Ngân - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo công văn số 6316/VPCP-QHĐP ngày 17/8/2023 với nội dung kiến nghị: Tại Quyết định số 90 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2021-2025 có quy định "đối tượng thụ hưởng dự án không bao gồm các hộ đã được hỗ trợ nhà ở thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của giai đoạn 2021-2030 và các chương trình đề án, chính sách khác. Tuy nhiên, thực tế trên địa bàn còn có trường hợp một số hộ gia đình thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo đã được hỗ trợ nhà theo các chương trình, đề án như 134, 167 và các chương trình chính sách khác có thời gian khoảng trên dưới 10 năm, đến nay tình trạng nhà của hộ gia đình đã xuống cấp, không đủ tiêu chí, có trường hợp nhà đã bị hư hỏng, dột nát, có nguy cơ sụp đổ cao. Một số hộ chỉ được hỗ trợ phần mái nhà hoặc tấm lợp từ các chương trình chính sách khác trong các đợt bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ. Các đối tượng thuộc trường hợp nói trên rất khó khăn về nhà ở, nếu không được hỗ trợ theo Chương trình mục tiêu quốc gia, đề nghị Chính phủ xem xét, hỗ trợ các trường hợp này”.

<<1...3456...85>>
Tìm theo ngày :