Trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hồ Chí Minh gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 9(01/10/2020)

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Hồ Chí Minh do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 288/BDN ngày 24/7/2020 với nội dung kiến nghị: “Cử tri kiến nghị xem xét, giải thích rõ các quy định liên quan đến việc sử dụng căn hộ chung cư để kinh doanh dịch vụ cho thuê theo giờ, ngắn ngày và chế tài xử lý cụ thể; do hiện nay việc quản lý loại hình cho thuê này hết sức khó khăn; nhiều đối tượng lợi dụng để hoạt động mại dâm, ma túy, tội phạm công nghệ cao”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ninh gửi tới Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo công văn số 288/BDN ngày 24/7/2020 với nội dung kiến nghị như sau:“Đề nghị Bộ Xây dựng tham mưu cho Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan khẩn trương ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế - kỹ thuật, quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm về đo đạc bản đồ chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý của từng Bộ ngành.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri TP. Hồ Chí Minh kèm theo văn bản số 288/BDN ngày 24/7/2020 của Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội.  với các nội dung kiến nghị như sau:

  • Ngày 27/8/2020, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 7143/VPCP-PL đính kèm văn bản số 284/ĐĐBQH-VP ngày 17/8/2020 của Đoàn Đại biểu Quốc hội Đà Nẵng về việc chuyển kiến nghị của cử tri liên quan đến quy định của Luật Nhà ở. Theo đó, cử tri Thành phố Đà Nẵng viện dẫn quy định tại khoản 3 Điều 42 của Luật Đất đai 2003 và cho rằng quy định tại khoản 2 Điều 80 của Luật Nhà ở 2014 gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân thuộc diện giải tỏa, đền bù giai đoạn trước khi có Luật Nhà ở 2014 được ban hành và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh Luật Nhà ở 2014.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương ngày 02/7/2020, do Văn phòng Chính phủ chuyển đến tại văn bản số 5604/VPCP-QHĐP ngày 10/7/2020 với nội dung kiến nghị: “Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai có văn bản số 4895/UBND-THNC ngày 29/4/2020 báo cáo Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về các vướng mắc, chồng chéo của hệ thống pháp luật, trong đó tập trung phân tích vướng mắc giữa Luật Đầu tư với Luật Nhà ở, Luật Đất đai, Luật Đấu thầu, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Khoáng sản, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Quy hoạch đô thị. Do vậy, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành có liên quan kịp thời có văn bản hướng dẫn để các địa phương thực hiện, áp dụng pháp luật đúng quy định, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư ổn định sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương nói riêng và cả nước”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Thuận kèm theo văn bản số 288/BDN ngày 24/7/2020 của Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội với nội dung kiến nghị: Cử tri cho rằng về quy định nhà ở hiện nay còn có nhiều bất cập, vì không nhắm đến các đối tượng khó khăn về nhà ở, nhất là cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, giáo viên,…có thu nhập thấp. Đề nghị quan tâm nhóm đối tượng này.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Vĩnh Phúc do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo Công văn số 223/BDN ngày 15/6/2020 với nội dung kiến nghị: “Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành xem xét ủy quyền thẩm định thiết kế bản vẽ thi công – dự toán của công trình cấp I nằm trên địa bàn các tỉnh cho các sở chuyên ngành của địa phương để tránh đi lại và mất nhiều thời gian thực hiện; hoặc điều chỉnh lại phân cấp công trình để phân quyền mạnh hơn cho các địa phương”.

  • Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 6531/VPCP-QHĐP ngày 08/8/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Thủ tướng Chính phủ sau Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV với nội dung kiến nghị: “Cử tri phản ánh, dự án trục Hồ Tây - Ba Vì đi qua giữa khu tái định cư của quận Bắc Từ Liêm (giao cho các hộ dân từ năm 2010). Đề nghị Chính phủ xem xét, điều chỉnh quy hoạch của dự án này trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm để tránh tình trạng dự án chồng dự án, giúp người dân ổn định cuộc sống”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Yên Bái do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo Công văn số 6531/VPCP-QHĐP ngày 08/8/2020 với nội dung kiến nghị: “Nghị quyết số 1210/2016/NQ-UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị quy định tiêu chí đối với đô thị loại I quy mô dân số toàn đô thị đạt từ 500.000 người trở lên, khu vực nội thành đạt từ 200.000 người trở lên; đô thị loại II quy mô dân số toàn đô thị đạt từ 200.000 người trở lên, khu vực nội thành đạt từ 100.000 người trở lên là quá cao so với các đô thị miền núi. Cử tri kiến nghị nghiên cứu trình Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét đặc thù các đô thị miền núi để giảm quy mô dân số đối với tiêu chí đô thị loại I và loại II”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Hồ Chí Minh gửi đến qua văn bản số 296/BDN ngày 04/8/2020 của Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội với nội dung kiến nghị: Đề nghị thống nhất quy định thời hạn cho vay vốn ưu đãi để thuê mua nhà ở xã hội trong từng thời kỳ. Hiện nay, đang là 15 năm, đề nghị quy định thời hạn 20 năm cho giai đoạn 2021-2025.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Thanh Hóa do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo Công văn số 6531/VPCP-QHĐP ngày 08/8/2020 với nội dung kiến nghị: “Theo Quyết định 1316/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tổng thể Thành Nhà Hồ, Quyết định 3034/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa về ban hành quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản thế giới Thành Nhà Hồ quy định các công trình xây dựng không vượt quá 12m, trong khi đó việc cấp phép xây dựng các trạm BTS theo kỹ thuật thiết kế, đơn xin cấp phép là 36m trở lên, như vậy là không được cấp phép, dẫn đến hạ tầng viễn thông trên địa bàn huyện không đáp ứng được nhu cầu phát triển. Một số dự án xây dựng thuộc vị trí quy hoạch Thành Nhà Hồ không triển khai được. Đề nghị các Bộ, ngành Trung ương nghiên cứu giải quyết, đáp ứng nhu cầu của nhân dân”.

<<1...3456...51>>
Tìm theo ngày :