Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị của cử tri các tỉnh Quảng Nam, Long An và An Giang gửi tới kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIII(23/01/2014)

Ngày 22/01, Bộ Xây dựng đã có công văn 151/BXD-QLN trả lời kiến nghị của cử tri các tỉnh Quảng Nam, Long An và An Giang gửi tới kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIII. Nội dung kiến nghị:- “Đề nghị Chính phủ tiếp tục thực hiện chương trình xóa nhà tạm cho hộ nghèo như Quyết định 167 trước đây”. - “Đề nghị Chính phủ và Bộ, ngành Trung ương sớm phê duyệt để địa phương tiếp tục thực hiện tốt chương trình nhà ở cho hộ nghèo giai đoạn 2 (2012 - 2015) theo Quyết định 167 và 67, vì hiện nay người dân đang gặp khó khăn về nhà ở”.

  • Ngày 22/10, Bộ Xây dựng đã có công văn 145/BXD-QLN trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Nghệ An gửi tới kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIII về việc “Xem xét và sớm quyết định cho triển khai thực hiện giai đoạn 2 của Quyết định 167/CP về việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các đối tượng hộ nghèo; đồng thời, mở rộng đối tượng được hỗ trợ là những hộ nghèo có khó khăn về nhà ở, làm nghề nông, lâm, ngư nghiệp nhưng theo phân chia địa giới hành chính họ đang ở trong khu vực khối phố; xem xét cho mở rộng thêm đối tượng đang cư trú tại khu vực khối phố được thụ hưởng chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở”.
  • Ngày 22/01, Bộ Xây dựng đã có công văn 150/BXD-QLN trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Phú Yên gửi đến kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII về việc “Cử tri đề nghị Chính phủ xem xét nâng mức hỗ trợ kinh phí xóa nhà tạm cho hộ nghèo lên 30.000.000 đồng/hộ vì mức kinh phí hiện nay là quá thấp không thực hiện được”.
  • Ngày 16/01, Bộ Xây dựng đã có công văn 96/BXD-QLN trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Kạn, Nam Định gửi tới kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII về việc cử tri đề nghị chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan sớm ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở để có cơ sở triển khai thực hiện.
  • Ngày 16/01, Bộ Xây dựng đã có công văn 97/BXD-QLN trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Thái Bình gửi tới kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII về việc Cử tri đề nghị nâng mức hỗ trợ xây nhà ở cho đối tượng người có công, quy định như hiện hành là quá thấp không thể xây được nhà với tình hình giá cả hiện nay.
  • Ngày 16/01, Bộ Xây dựng đã có công văn 94/BXD-QLN trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Cao Bằng gửi tới kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII. Nội dung kiến nghị: Trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở cần có quy định cụ thể đối với hộ có 2-3 trường hợp đều được hưởng chính sách thì giải quyết như thế nào? Ví dụ: Hai vợ chồng đều được hưởng chính sách nhưng không sống cùng một nhà (sống với 2 người con ở 2 nhà khác nhau) thì giải quyết ra sao?
  • Ngày 17/01, Bộ Xây dựng đã có công văn 106/BXD-KTXD trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Đắk Lắk gửi tới kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XVIII về việc đề nghị Bộ Xây dựng xem xét, sớm ban hành định mức dự toán trong lĩnh vực công ích đô thị (sửa đổi, bổ sung) để làm căn cứ lập dự toán và quản lý chi phí đầu tư theo quy định.
  • Ngày 17/01, Bộ Xây dựng đã có công văn 105/BXD-KTXD trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Nghệ An gửi tới kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XVIII về việc cử tri kiến nghị Chính phủ ban hành kịp thời cơ chế chính sách về định mức chi phí chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng.
  • Ngày 16/01, Bộ Xây dựng đã có công văn 95/BXD-QLN trả lời kiến nghị cử tri Thành phố Hồ Chí Minh gửi tới kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII về việc Chính phủ sớm xem xét sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở hiện còn bất cập, không phù hợp với thực tiễn; bổ sung các quy định mới để điều chỉnh các lĩnh vực, các quan hệ chưa được pháp luật điều chỉnh; cụ thể hóa các quy định còn mang tính nguyên tắc, quy định chung để nâng cao tính khả thi khi áp dụng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản; cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm công khai minh bạch, bình đẳng trong hoạt động phát triển, giao dịch, kinh doanh nhà ở và phát triển thị trường bất động sản; có chế tài xử lý nghiêm các hành vi sai phạm; tăng cường vai trò và sự phối hợp của cơ quan quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương; tăng cường phổ biến và khuyến khích ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật, công nghệ mới. hiện đại trong quản lý, đảm bảo cơ sở pháp lý cho việc hình thành hệ thống thông tin dữ liệu về nhà ở và bất động sản khoa học, hiệu quả. Việc ban hành Luật sửa đổi, bổ sung Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản cần phải đồng bộ, thống nhất tránh quy định trùng lắp, chồng chéo với các Luật liên quan như Luật Đất đai, Luật Xây dựng, Luật Đầu tư...
  • Ngày 07/01, Bộ Xây dựng đã có công văn 33/BXD-KTXD trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hồ Chí Minh gửi đến kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII về việc “Hiện nay, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật trong xây dựng thay đổi rất nhanh, nhiều loại vật liệu, thiết bị, công nghệ thi công hiện đại được đưa vào sử dụng ngày càng rộng rãi. Trong khi đó, việc bổ sung, điều chỉnh định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng được Bộ Xây dựng công bố theo Công văn số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 nhưng đến năm 2011 mới công bố bổ sung (Quyết định số 1091/QĐ-BXD ngày 26/11/2011 của Bộ Xây dựng). Điều này dẫn đến tình trạng nhiều loại vật liệu, thiết bị, công nghệ đã sử dụng phổ biến nhưng chưa có định mức để làm cơ sở cho các cơ quan chức năng khi phê duyệt dự án, buộc các chủ đầu tư phải sử dụng các loại vật liệu cũ, thiết bị cũ có trong bộ định mức để lập dự toán xây dựng công trình, ảnh hưởng đến hiệu quả trong xây dựng cơ bản. Kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành chức năng định kỳ hàng năm rà soát các định mức kinh tế, kỹ thuật trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản để kịp thời điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế”.
  • Ngày 12/12, Bộ Xây dựng đã có công văn 2665/BXD-KTXD trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hải Dương gửi đến kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII về việc “Đề nghị Nhà nước tập trung xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản, hiện nay con số nợ đọng quá lớn dẫn đến nhiều doanh nghiệp lâm vào tình trạng khó khăn, công nhân bị mất việc hoặc chậm lương”.
Tìm theo ngày :