Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Thanh Hóa gửi tới Quốc hội trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV(08/01/2024)

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Thanh Hóa gửi tới trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV do Ban Dân nguyện chuyển đến với nội dung kiến nghị: Đề nghị nghiên cứu trình Quốc hội xem xét sớm sửa đổi Luật Nhà ở năm 2014. Sau gần 8 năm triển khai thực hiện, Luật Nhà ở năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành, bên cạnh những kết quả đạt được, pháp luật nhà ở cũng đã xuất hiện những bất cập, hạn chế, tồn tại về một số vấn đề cụ thể liên quan đến sở hữu nhà ở; xây dựng, phê duyệt chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở; phát triển nhà ở; nhà ở xã hội; tài chính cho phát triển nhà ở xã hội.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Lâm Đồng gửi tới trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV do Ban Dân nguyện chuyển đến với các nội dung kiến nghị:

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Tuyên Quang do Văn phòng Chính phủ chuyển đến với nội dung kiến nghị: Đề nghị sớm triển khai thực hiện việc hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng theo quy định tại Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng để sửa chữa, làm mới nhà ở, đảm bảo và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người có công trên địa bàn.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri Thành phố Hải Phòng do Ban Dân nguyện chuyển đến với nội dung kiến nghị: “Cử tri phản ánh, theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 3 Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, mức hỗ trợ 40 triệu đồng/hộ đối với trường hợp phải phá dỡ để xây mới nhà ở và 20 triệu đồng/hộ đối với trường hợp phải sửa chữa khung, tường và thay mới mái nhà ở như hiện nay là không phù hợp, gây khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện. Cử tri kiến nghị trình Chính phủ nghiên cứu, xem xét, điều chỉnh nâng mức hỗ trợ cho phù hợp với thực tế”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Hà Nội gửi tới Quốc hội trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV do Ban Dân nguyện chuyển đến với các nội dung kiến nghị:

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Hưng Yên gửi tới Quốc hội trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV do Ban Dân nguyện chuyển đến với nội dung kiến nghị: “Đề nghị tham mưu Chính phủ trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật Nhà ở 2014 theo hướng quan tâm hơn nữa chính sách nhà ở cho công nhân mua, thuê với giá ưu đãi tại các khu, cụm công nghiệp nhằm đảm bảo an sinh, ổn định xã hội, đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho người lao động rất cần thiết trong thời điểm hiện nay”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Lâm Đồng do Ban Dân nguyện chuyển đến với nội dung kiến nghị: “Về việc bàn giao hệ thống hạ tầng kỹ thuật cho chính quyền địa phương tại các khu đô thị, khu dân cư: Theo Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 về quản lý đầu tư phát triển đô thị, Chủ đầu tư cấp 1 có trách nhiệm quản lý dự án trong quá trình xây dựng và bàn giao lại các khu vực công cộng cho chính quyền địa phương sau khi kết thúc dự án. Tuy nhiên, hiện chưa có quy định cụ thể về đối tượng bàn giao, nội dung bàn giao; thời điểm bàn giao; quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của các bên giao - nhận trước, trong và sau khi bàn giao; phương án bàn giao; trình tự, thủ tục bàn giao…từ đó, một số địa phương đã ban hành những quy định riêng nhằm hướng dẫn việc bàn giao công trình xây dựng và dịch vụ công ích tại các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn quản lý, dẫn đến việc mỗi địa phương vận dụng pháp luật theo các cách khác nhau, không đảm bảo sự thống nhất về quy trình và thủ tục bàn giao, quản lý và việc phân giao trách nhiệm của các bên liên quan sau khi hoàn thành giai đoạn đầu tư xây dựng. Do đó, kiến nghị tham mưu Chính phủ quy định cụ thể về các nội dung trên theo quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 về quản lý đầu tư phát triển đô thị.”

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Lâm Đồng gửi tới Quốc hội trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV theo công văn số 1611/BDN ngày 21/11/2023 của Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội với nội dung các kiến nghị:

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Cần Thơ gửi tới Quốc hội trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV do Ban Dân nguyện chuyển đến với nội dung kiến nghị: “Đề nghị Bộ Xây dựng phối hợp cùng Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các địa phương áp dụng thống nhất các ký hiệu trong quy hoạch đô thị và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất”.

  • Bộ Xây dựng nhận được các kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng gửi tới Quốc hội trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV với nội dung kiến nghị: Cử tri kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, sửa đổi khoản 6 Điều 7 Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế, Điều 25 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng, nhằm thống nhất quy định về quy hoạch xây dựng các khu công nghiệp; rà soát, đề xuất trình Quốc hội sửa đổi các quy định trong Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch, đảm bảo tính khả thi đối với trường hợp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền cho Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế quyết định việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp theo quy định tại khoản 11 Điều 7 Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Hòa Bình do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 1611/BDN ngày 21/11/2023 với nội dung kiến nghị: Hiện nay, đời sống của cán bộ, công chức còn khó khăn, do vậy nhu cầu mua nhà ở xã hội là rất lớn. Tuy nhiên, tiêu chuẩn, điều kiện để được vay vốn mua nhà ở xã hội còn khó tiếp cận. Đề nghị quan tâm, điều chỉnh các tiêu chí, điều kiện để người có thu nhập thấp, đặc biệt là cán bộ, công chức ở cấp huyện, cấp xã có cơ hội dễ dàng tiếp cận nguồn vốn hơn”.

Tìm theo ngày :