Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Trà Vinh sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV(19/01/2021)

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Trà Vinh gửi Quốc hội sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV theo công văn số 427/BDN ngày 18/12/2020 của Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội với nội dung kiến nghị: Đề nghị hướng dẫn lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể về phát triển đô thị tăng trưởng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng vào các đồ án quy hoạch chung đô thị, chương trình phát triển đô thị.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Trà Vinh do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 427/BDN ngày 18/12/2020 với nội dung kiến nghị: “Đề nghị quy định cơ chế ưu đãi đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cụ thể trong Luật, Nghị định để địa phương có cơ sở thực hiện nhằm đẩy mạnh việc phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân đáp ứng nhu cầu về nhà ở của người thu nhập thấp trong tỉnh”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Trà Vinh do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 427/BDN ngày 18/12/2020 với nội dung kiến nghị: “Đề nghị có hướng dẫn cụ thể việc bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước được bố trí sử dụng từ ngày 19/01/2007”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Trà Vinh do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo công văn số 11038/VPCP-QHĐP ngày 31/12/2020 với nội dung kiến nghị: Đề nghị ban hành các chính sách mới như hỗ trợ nhà ở, đất ở… nhằm nâng cao đời sống cho người có công với cách mạng”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Phước do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 427/BDN ngày 18/12/2020 với nội dung kiến nghị: Tại Điều 3, Quyết định số 22/2013/QĐ“TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về mức hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, với mức hỗ trợ 40 triệu đồng/hộ đối với trường hợp phải phá dỡ để xây mới nhà ở và 20 triệu đồng/hộ đối với trường hợp phải sửa chữa khung, tường và thay mới mái nhà ở, với mức hỗ trợ như trên là quá thấp, không còn phù hợp, hiện nay giá cả các mặt hàng tăng cao, trong đó có các mặt hàng vật liệu xây dựng. Cử tri đề nghị quan tâm chỉ đạo cơ quan chức năng xem xét tăng mức hỗ trợ về kinh phí xây nhà mới và sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Trà Vinh do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 427/BDN ngày 18/12/2020 với nội dung kiến nghị: Đề nghị nâng mức hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg, cụ thể: hỗ trợ mức xây dựng mới tăng lên 70 triệu đồng/căn; hỗ trợ sửa chữa 35 triệu đồng/căn và xem xét mở rộng hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng đã được hưởng chế độ theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg, Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Hà Nội do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 427/BDN ngày 18/12/2020 với nội dung kiến nghị: “Đề nghị chỉ đạo các Bộ, ngành có liên quan có cơ chế quản lý phù hợp, cấp phép xây dựng, sửa chữa đối với các công trình nhà ở của các hộ dân nằm trong quy hoạch hành lang thoát lũ sông Hồng, sông Nhuệ, sông Đáy đảm bảo quyền lợi và ổn định cuộc sống của nhân dân”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Kạn do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 427/BDN ngày 18/12/2020 với nội dung kiến nghị: “Đề nghị có văn bản hướng dẫn việc quản lý hoạt động san ủi, đào đắp đất, cải tạo mặt bằng của cá nhân, hộ gia đình vì hiện nay Luật Xây dựng và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan chưa có quy định cụ thể về hoạt động san ủi, đào đắp đất, cải tạo mặt bằng để xây dựng công trình hoặc sản xuất”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Thuận do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 386/BDN ngày 29/10/2020 với nội dung kiến nghị: “Cử tri kiến nghị quan tâm có chính sách đối với quy hoạch khu dân cư tạo điều kiện thuận lợi cho quản lý dân cư của các cấp chính quyền đồng thời thuận lợi đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ tốt phát triển kinh tế xã hội và giảm áp lực đầu tư của ngân sách nhà nước cho các vùng dân cư tự phát”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Đắk Lắk do Ban Dân nguyện chuyển đến theo văn bản số 427/BDN ngày 18/12/2020 với nội dung kiến nghị: “Đề nghị đưa thành phố Buôn Ma Thuột vào danh mục dự án nâng cấp đô thị giai đoạn 2020-2030 để tổ chức cải tạo các khu đô thị nghèo hoặc các khu vực có thu nhập thấp; bảo tồn các buôn đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ và cải tạo hệ thống sông, suối trên địa bàn thành phố”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Trà Vinh do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 427/BDN ngày 18/12/2020 với nội dung kiến nghị: “Đề nghị quy định cụ thể trong các trong các Nghị định hướng dẫn đối với các dự án nhà ở thương mại trúng đấu giá hoặc đấu thầu có nhu cầu chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức chia lô bán nền trong dự án trúng đấu giá để địa phương có cơ sở hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện dự án đảm bảo đúng quy định và nhanh chóng hơn”.

Tìm theo ngày :