Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu gửi tới Quốc hội trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV(10/08/2023)

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 742/BDN ngày 14/6/2023 với nội dung kiến nghị: “Cử tri cho rằng vấn đề nhà ở xã hội là một vấn đề vô cùng bức thiết cần giải quyết cho công nhân, người lao động có thu nhập thấp có được một căn nhà để ổn định cuộc sống và yên tâm làm việc trong bối cảnh đất nước ngày một phát triển. Cử tri kiến nghị: Chính phủ đã đặt ra chỉ tiêu xây dựng 1 triệu nhà ở xã hội thì phải có lộ trình và tạo mọi điều kiện ưu đãi cho các nhà đầu tư tham gia xây dựng nhà ở xã hội. Về quỹ đất cho nhà ở xã hội, cần rà soát lại tất cả cơ sở cũ của cả nước đang bỏ hoang sau khi xây cơ sở mới để đưa vào xây dựng nhà ở xã hội. Về đối tượng được cho vay mua nhà ở xã hội cũng phải có tiêu chuẩn rõ ràng, công khai tránh bị tiêu cực, lợi dụng”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Long An do Ban Dân nguyện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo văn bản số 742/BND ngày 14/6/2023 với nội dung kiến nghị: “Kiến nghị bổ sung quy định về nội dung cần lấy ý kiến; thành phần và tỷ lệ người tham gia góp ý kiến; giải pháp xử lý cho trường hợp người dân ý kiến không đồng thuận; biện pháp xử lý khi việc thực hiện lấy ý kiến không tuân thủ quy định đối với quy định về lấy ý kiến nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Thuận do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 742/BDN ngày 14/6/2023 với nội dung kiến nghị: “Hiện nay, công nhân gặp khó khăn về nhà ở, khi ở trọ thì có rất nhiều vấn đề phát sinh (an ninh, sinh hoạt không đảm bảo, chi phí cao). Cử tri kiến nghị sớm triển khai chính sách nhà ở xã hội cho công nhân lao động và mức vay tối đa là 01 tỷ đồng”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Hà Nội do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 742/BDN ngày 14/6/2023 với nội dung kiến nghị: “Cử tri đề nghị Bộ Xây dựng quan tâm nghiên cứu hướng dẫn việc xây dựng giá bán nhà ở xã hội theo hướng để người thu nhập thấp và sinh viên có cơ hội được thụ hưởng”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Đắk Lắc do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 742/BDN ngày 14/6/2023 với nội dung kiến nghị:  “Hiện nay mức tiền công, tiền lương, thu nhập của công nhân lao động còn thấp, trong điều kiện giá cả các mặt hàng tiêu dùng tăng cao, chi phí sinh hoạt, chăm sóc con cái khá lớn vì vậy công nhân lao động không có tích lũy để có thể mua đất làm nhà ở. Đề nghị xem xét có chính sách xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở giá rẻ bán trả góp hoặc cho công nhân lao động vay vốn ưu đãi lãi suất thấp để mua nhà ở để ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất.’’

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Lâm Đồng do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 742/BDN ngày 14/6/2023 với nội dung kiến nghị: Hiện nay mức tiền công, tiền lương, thu nhập của công nhân lao động khoảng 5 - 7 triệu đồng/tháng, trong điều kiện giá cả hàng tiêu dùng tăng cao, chi phi sinh hoạt, chăm sóc con cái khá lớn, công nhân lao động không có khả năng tích lũy để có thể mua đất làm nhà ở. Đề nghị quan tâm xem xét có chính sách xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở giá rẻ bán trả góp hoặc cho công nhân lao động vay vốn ưu đãi lãi suất thấp để mua nhà ở”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Khánh Hòa do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 742/BDN ngày 14/6/2023 với nội dung kiến nghị: Với mức thu nhập bình quân từ 6 đến 7 triệu/tháng như hiện nay thì người lao động sẽ rất khó mua được nhà, đảm bảo nhu cầu cuộc sống. Cử tri các khu công nghiệp kiến nghị Bộ Xây dựng cần tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nhà ở xã hội, tạo điều kiện để người có thu nhập thấp có thể mua nhà với lãi suất ưu đãi nhằm ổn định cuộc sống”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Phú Yên do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 742/BDN ngày 14/6/2023 với nội dung kiến nghị: “Hiện nay, nhu cầu về nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp rất lớn, tuy nhiên việc tiếp cận, thụ hưởng nhà ở xã hội còn nhiều hạn chế, bởi nguồn cung nhà ở xã hội còn hạn hẹp, giá bán còn cao, vượt quá khả năng tài chính của đa số người lao động. Cử tri kiến nghị có cơ chế, chính sách, giải pháp đồng bộ để khuyến khích, đẩy mạnh đầu tư, phát triển nhà ở xã hội và đảm bảo giá nhà ở xã hội ở mức vừa phải để cán bộ, công nhân, người lao động có thu nhập thấp có điều kiện mua nhà ở, ổn định cuộc sống”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Sóc Trăng do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 742/BDN ngày 14/6/2023 với nội dung kiến nghị: “Cử tri cho rằng Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP, đối tượng tiếp cận nguồn vốn vay mua nhà ở xã hội còn thiếu đối tượng là “Cán bộ không chuyên trách cấp xã”. Do đó, đề nghị trình Chính phủ bổ sung nhằm tạo điều kiện cho đối tượng này được tiếp cận nguồn vốn để mua nhà ở xã hội góp phần ổn định cuộc sống.’’

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Khánh Hòa do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 742/BDN ngày 14/6/2023 với nội dung kiến nghị: “Đề nghị sớm ban hành Nghị quyết về thí điểm một số chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội và nhà lưu trú công nhân khu công nghiệp”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Trà Vinh do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 742/BDN ngày 14/6/2023 với nội dung kiến nghị: “Đề nghị điều chỉnh tăng kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà ở lên 30 triệu đồng/căn và xây mới nhà ở lên 60 triệu đồng/căn cho đối tượng là người có công với cách mạng để đảm bảo chất lượng, vì hiện nay mức hỗ trợ còn thấp”.

Tìm theo ngày :