Trả lời kiến nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng(25/02/2021)

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương ngày 28 tháng 12 năm 2020, trên cơ sở văn bản số 95/VPCP-QHĐP ngày 06/01/2021 của Văn phòng Chính phủ với nội dung kiến nghị: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đề nghị Bộ Xây dựng và Chính phủ sớm phê duyệt quy hoạch chung xây dựng Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng thời, quan tâm hướng dẫn thành phố Hải Phòng nghiên cứu triển khai lập quy hoạch thành phố Thủy Nguyên thuộc thành phố Hải Phòng.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương ngày 28/12/2020 do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo Công văn số 95/VPCP-QHĐP ngày 06/01/2020 với các nội dung kiến nghị như sau:

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Kạn do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 08/BDN ngày 07/01/2021 với nội dung kiến nghị: “Đề nghị xem xét điều chỉnh một số nội dung quy định của Nghị định số 68/20196/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, cụ thể:

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai gửi tới Thủ tướng Chính phủ sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo Công văn số 11038/VPCP-QHĐP ngày 31/12/2020, nội dung kiến nghị: “Đề nghị Chính phủ tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt giải quyết các dự án quy hoạch treo làm lãng phí nguồn lực, thiệt hại đến quyền và lợi ích người dân và Nhà nước, gây bức xúc xã hội. Đồng thời, giải quyết xử lý nghiêm các dự án bất động sản ma, các dự án bất động sản lừa đảo, chây ì… đã và đang gây bức xúc, bất bình xã hội, gây mất trật tự ở nhiều tỉnh”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Trà Vinh do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo công văn số 11038/VPCP-QHĐP ngày 31/12/2020, với nội dung kiến nghị: Đề nghị ban hành các chính sách mới như hỗ trợ nhà ở, đất ở… nhằm nâng cao đời sống cho người có công với cách mạng”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Tây Ninh do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 427/BDN ngày 18/12/2020 với nội dung kiến nghị: “Đề nghị quy định, hướng dẫn cụ thể về thời gian hoàn táng, việc mai táng người chết tập trung. Có quy định chế tài đối với người dân không chấp hành việc mai táng người chết ở nghĩa trang, mà chôn cất trong khu dân cư”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Trà Vinh do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 427/BDN ngày 18/12/2020 với nội dung kiến nghị: “Đề nghị ban hành Bộ chỉ số kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện cấp nước an toàn (tiêu chí đánh giá; tổ chức đánh giá, giám sát, kiểm tra, cấp chứng nhận và quy trình tổ chức thực hiện việc cấp chứng nhận); hướng dẫn, đánh giá mức độ hài lòng của người dân về chất lượng dịch vụ cấp nước”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Trà Vinh do Ban Dân nguyện - Ủy ban thường vụ Quốc hội chuyển đến theo Công văn số 427/BDN về việc chuyển kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 10 ngày 18 tháng 12 năm 2020 với nội dung kiến nghị: “Đề nghị ban hành bộ tiêu chí đánh giá, đo lường tăng trưởng xanh và các định mức, tiêu chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật xanh; Đồng thời sớm hoàn thiện khung chính sách tài chính tăng trưởng xanh”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Trà Vinh do Ban Dân nguyện Quốc hội chuyển đến theo công văn số 427/BDN ngày 18/12/2020 với các nội dung kiến nghị như sau:

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Trà Vinh do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc Hội chuyển đến theo văn bản số 427/BDN ngày 18/12/2020 với nội dung kiến nghị: “Đề nghị quy định chế tài để xử lý việc đặt cọc giữ chỗ tại các dự án nhà ở khi đầu tư chưa đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai để có cơ sở xử lý theo đúng quy định”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng sau kỳ họp thứ 10 Quốc hội Khóa XIV gửi kèm theo công văn số 11038/VPCP-QHĐP ngày 31/12/2020 của Văn phòng Chính phủ với nội dung kiến nghị: Trong những năm qua hạ tầng giao thông của thành phố được đầu tư mạnh mẽ, các công trình trong khuôn khổ dự án cải tạo nhà chung cư cũ xuống cấp của thành phố được triển khai đã làm thay đổi diện mạo thành phố, người dân thực sự được hưởng thụ, được sống trong những căn hộ mới hiện đại hơn, an toàn hơn, niềm tin của Nhân dân vào chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ngày được nâng lên. Tuy nhiên, vừa qua việc 2 toà HH1, HH2 đang dừng thi công gây ảnh hướng lớn đến tư tưởng của nhân dân, đặc biệt là các hộ dân đang sống trong 34 lô nhà xuống cấp nguy hiểm còn lại trên địa bàn. Cử tri đề nghị trong thời gian tới Chính phủ quan tâm, sớm có cơ chế, chính sách cho Hải Phòng được tiếp tục triển khai xây dựng 2 tòa nhà HH1, HH2 để người dân được yên tâm ổn định cuộc sống.

Tìm theo ngày :