Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bến Tre gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV(13/03/2024)

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bến Tre gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV do Ban Dân nguyện gửi đến theo Văn bản số 70/BDN ngày 05/02/2024 với nội dung kiến nghị:

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri Thành phố Hải Phòng do Ban Dân nguyện chuyển đến sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV với nội dung kiến nghị: Cử tri phản ánh, theo Quy chuẩn quốc gia về Quy hoạch xây dựng tại QCVN 01:2021/BXD tại Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 quy định khoảng cách an toàn về môi trường đối với công trình chứa lò hỏa táng và lưu chứa thi hài trước khi hỏa táng chỉ quy định cứng khoảng cách an toàn môi trường công trình chứa lò hỏa táng đến công trình nhà ở tại đô thị và điểm dân cư nông thôn tập trung là 500m (theo Điểm 2.13.2). Tuy nhiên, hiện nay công nghệ lò hỏa táng được nhập khẩu từ các nước phát triển với công nghệ mới, tiên tiến, hiện đại, thân thiện môi trường và khoảng cách an toàn môi trường được rút ngắn đáng kể so với QCVN 01:2021/BXD. Cử tri kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, điều chỉnh quy định về khoảng cách an toàn môi trường của trạm trung chuyển chất thải rắn, cơ sở xử lý chất thải rắn tại Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Thanh Hóa do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo Công văn số 48/BDN ngày 24/01/2024 với nội dung kiến nghị: “Cử tri cho rằng: Theo quy định của phát luật về xây dựng thì chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng được quy định tại điểm 3 khoản 4 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020 thì các đơn vị sự nghiệp khi triển khai đầu tư dự án có cấu phần xây dựng từ nguồn vốn là thu hợp pháp của đơn vị phải có văn bản gửi cho các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, khu vực cấp tỉnh hoặc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực cấp huyện đề nghị làm chủ đầu tư dự án; trường hợp Ban quản lý dự án chấp nhận làm chủ đầu tư thì triển khai các bước tiếp theo, theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên trường hợp các Ban quản lý dự án từ chối làm chủ đầu tư thì Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp đang lúng túng chưa biết giao cho đơn vị nào làm chủ đầu tư. Đề nghị Bộ Xây dựng xem xét một số nội dung sau:

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ngãi do Ban Dân nguyện chuyển đến với nội dung kiến nghị: “Về mức hỗ trợ xây mới và sữa chữa nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách, mức quy định hiện nay từ 40 đến 50 triệu đồng xây mới, 20 triệu đồng sửa chữa là quá thấp. Đề nghị quy định tăng lên cho phù hợp”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Thuận chuyển đến Ban Dân nguyện sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV với nội dung kiến nghị: “Cử tri đồng tình quy định việc tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải thành lập doanh nghiệp bất động sản. Tuy nhiên, cử tri kiến nghị đối với cá nhân làm môi giới (cò) kinh doanh bất động sản thì cần quy định có chứng chỉ và đưa vào quản lý đối tượng này”.

  • Bộ trưởng Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Thái Nguyên gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV do Ban Dân nguyện chuyển đến với các nội dung kiến nghị:

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bạc Liêu do Ban Dân nguyện chuyển đến với nội dung kiến nghị: Hiện tại, mức chi hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đối tượng chính sách, hộ nghèo còn thấp (chỉ 50 triệu đồng/căn). Nhưng hiện tại giá vật tư, công thợ rất cao, kinh phí hỗ trợ 50 triệu đồng không đủ để có được căn nhà như trước đây nên người dân gặp khó khăn khi được hỗ trợ xây dựng nhà ở. Kiến nghị xem xét, nâng mức hỗ trợ xây dựng nhà ở lên cho phù hợp với tình hình thực tế.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng với nội dung: "Cử tri phản ánh một số bất cập trong hoạt động sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch, cụ thể: Theo khoản 1 Điều 32 Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch: “Mỗi vùng phục vụ cấp nước chỉ do một đơn vị cấp nước thực hiện dịch vụ cấp nước”. Song, các dự án nhà ở, tái định cư, khu đô thị mới có thể nằm trên phạm vi nhiều hơn 01 đơn vị hành chính (một vùng phục vụ cấp nước), do đó, rất khó khăn trong việc cấp nước cho các dự án trên.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV kèm theo văn bản số 48/BDN ngày 24/01/2024 của Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội với nội dung kiến nghị: Hiện nay Bộ Xây dựng chưa ban hành thủ tục hành chính cho việc phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng (theo khoản 5a Điều 2 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng) dẫn đến khó khăn, vướng mắc trong quá trình tiếp nhận hồ sơ và xử lý hồ sơ của các cơ quan có thẩm quyền thụ lý hồ sơ.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Định do Ban Dân nguyện chuyển đến với nội dung kiến nghị: UBND tỉnh Bình Định đã có Văn bản số 4981/UBND-KT ngày 17/7/2023 đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn cụ thể cách xác định đất để đầu tư xây dựng công trình kinh doanh thương mại theo quy định của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ. Tuy nhiên, hiện nay Bộ Xây dựng chưa có văn bản hướng dẫn. Để có cơ sở khắc phục các dự án đã triển khai và điều chỉnh các dự án đang triển khai cho đúng quy định của pháp luật; đồng thời góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển nhà ở xã hội theo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ và Đề án  “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 03/04/2023, Cử tri kiến nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn cụ thể cách xác định đất để đầu tư xây dựng công trình kinh doanh thương mại theo quy định của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Cần Thơ gửi tới Quốc hội trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến với nội dung kiến nghị: “Đề nghị phối hợp Bộ, ngành chức năng kịp thời tham mưu, đề xuất thực hiện các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc ổn định và phát triển Thị trường bất động sản”.

Tìm theo ngày :