Hướng dẫn Công ty TNHH Phước An điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng(17/12/2012)

Ngày 12/12, Bộ Xây dựng đã có công văn 253/BXD-KTXD hướng dẫn Công ty TNHH Phước An điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

Tìm theo ngày :