Dự toán chi phí đầu tư xây dựng công trình của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam(16/11/2012)

Ngày 14/11, Bộ Xây dựng đã có công văn 2016/BXD-KTXD gửi Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam về dự toán chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Tìm theo ngày :