Hướng dẫn Sở Xây dựng tỉnh Sơn La xác định chi phí dự toán chi tiết lập hồ sơ cắm mốc quy hoạch(20/12/2012)

Ngày 14/12, Bộ Xây dựng đã có công văn 2265/BXD-KTXD hướng dẫn Sở Xây dựng tỉnh Sơn La xác định chi phí dự toán chi tiết lập hồ sơ cắm mốc quy hoạch như sau:

Tìm theo ngày :