Chỉ số giá xây dựng để điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng gói thầu số 07 thuộc dự án đầu tư xây dựng cầu Vĩnh Thịnh trên Quốc lộ 2C(24/12/2012)

Ngày 21/12, Bộ Xây dựng đã có công văn2326/BXD-KTXD gửi Ban quản lý dự án Thăng Long - Bộ Giao thông Vận tải về chỉ số giá xây dựng để điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng gói thầu số 07 thuộc dự án đầu tư xây dựng cầu Vĩnh Thịnh trên Quốc lộ2C như sau:

Tìm theo ngày :