Chỉ số giá xây dựng cho gói thầu PK1C thuộc dự án đầu tư xây dựng Quốc lộ 3 mới, đoạn Hà Nội - Thái Nguyên của Ban quản lý dự án 2 – Tổng cục đường bộ Việt Nam(25/10/2013)

Ngày 21/10, Bộ Xây dựng đã có công văn 225/BXD-KTXD gửi Ban quản lý dự án 2 – Tổng cục đường bộ Việt Nam về chỉ số giá xây dựng cho gói thầu PK1C thuộc dự án đầu tư xây dựng Quốc lộ 3 mới, đoạn Hà Nội - Thái Nguyên như sau:

Tìm theo ngày :