Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở đối với Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn(28/10/2013)

Ngày 24/10, Bộ Xây dựng đã có công văn 62/BXD-QLN gửi Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn về việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở như sau:

Tìm theo ngày :