Hướng dẫn Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng – Chi nhánh Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam về hợp đồng trong hoạt động xây dựng(31/10/2013)

Ngày 28/10, Bộ Xây dựng đã có công văn 2260/BXD-KTXD hướng dẫn Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng – Chi nhánh Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam về hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

Tìm theo ngày :