Ủy quyền thẩm định điều chỉnh, bổ sung dự án, thiết kế cơ sở và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở(24/08/2021)

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 2637/SXD-QLHĐXD&HTKT ngày 21/7/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận về việc uỷ quyền thẩm định điều chỉnh, bổ sung dự án, thiết kế cơ sở và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của Dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp nhà máy Tháp Chàm công suất 52.000m3/ngày đêm lên 120.000m3/ngày đêm.

<<1...3456...572>>
Tìm theo ngày :