Vận dụng định mức xây dựng công trình đối với Sở Giao thông vận tải thành phố Cần Thơ(28/03/2014)

Ngày 26/3, Bộ Xây dựng đã có công văn 534/BXD-KTXD gửi Sở Giao thông vận tải thành phố Cần Thơ về vận dụng định mức xây dựng công trình như sau:

Tìm theo ngày :