Về việc sử dụng quỹ bảo trì nhà chung cư(24/05/2024)

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1504/2024/CV-BQT ngày 15/4/2024 của Ban quản trị nhà chung cư D’.Capitale đề nghị cho ý kiến đối với việc sử dụng quỹ bảo trì nhà chung cư để bổ sung, bảo trì, nâng cấp hệ thống camera tại nhà chung cư D’. Capitale, số 119 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Tìm theo ngày :