Hướng dẫn một số nội dung điều chỉnh giá hợp đồng thi công xây dựng(25/08/2021)

Ngày 25/8/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 3429/BXD-KTXD gửi Công ty TNHH Xây dựng Vĩnh Hà hướng dẫn một số nội dung điều chỉnh giá hợp đồng thi công xây dựng.

Tìm theo ngày :