Xác định thẩm quyền thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình giao thông(03/11/2023)

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1218/CV-DAGT ngày 29/9/2023 của Ban Quản lý dự án chuyên ngành giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị hướng dẫn xác định thẩm quyền thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình giao thông trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tìm theo ngày :