Hướng dẫn về công tác lập quy hoạch chi tiết xây dựng theo quy trình rút gọn(11/06/2024)

Ngày 11/6/2024, Bộ Xây dựng đã có công văn 3470/BXD-QHKT gửi Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang hướng dẫn về công tác lập quy hoạch chi tiết xây dựng theo quy trình rút gọn (quy trình lập quy hoạch tổng mặt bằng) đối với các lô đất có quy mô nhỏ tại khu vực nông thôn.

Tìm theo ngày :