Hướng dẫn thực hiện một số nội dung liên quan đến quy hoạch tổng mặt bằng và phương án kiến trúc công trình(01/12/2023)

Ngày 01/12/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 5522/BXD-HĐXD gửi Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) về việc hướng dẫn thực hiện quy định tại Nghị định số 35/2023/NĐ-CP.

Tìm theo ngày :