Hướng dẫn về việc giao đơn vị làm chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình(12/10/2021)

Ngày 12/10/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 4218/BXD-HĐXD gửi  Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc giao đơn vị làm chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Tìm theo ngày :