Hướng dẫn áp dụng QCVN 06/BXD(15/04/2024)

Bộ Xây dựng vừa có công văn 1594/BXD-KHCN gửi Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Cục CS PCCC&CNCH) về việc hướng dẫn áp dụng QCVN 06/BXD (nội dung về việc sử dụng tài liệu chuẩn và áp dụng TCVN 7336:2021).

Tìm theo ngày :