Hướng dẫn xử lý các dự án đầu tư xây dựng nhà ở trước khi Luật Nhà ở năm 2023, Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023 có hiệu lực thi hành(15/07/2024)

Ngày 15/7/2024, Bộ Xây dựng đã có công văn 4008/BXD-QLN gửi Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh hướng dẫn xử lý các dự án đầu tư xây dựng nhà ở trước khi Luật Nhà ở năm 2023, Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023 có hiệu lực thi hành.

Tìm theo ngày :