Áp dụng chính sách trong việc thực hiện hỗ trợ về nhà ở đối với người có công với cách mạng(29/07/2021)

Ngày 29/7/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 2986/BXD-QLN gửi Sở Xây dựng Thành phố Hải Phòng về việc áp dụng chính sách trong việc thực hiện hỗ trợ về nhà ở đối với người có công với cách mạng.

Tìm theo ngày :