Tổ chức lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tại các khu vực đã được giao làm chủ đầu tư thực hiện dự án(23/02/2021)

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 5938/QHKT-P2 ngày 07/12/2020 của Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội về việc Công ty cổ phần Đầu tư phát triển 18 kiến nghị tổ chức lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tại các khu vực đã được giao làm chủ đầu tư thực hiện dự án.

Tìm theo ngày :