Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản(19/02/2024)

Ngày 19/02/2024, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 117/QĐ-BXD về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản, gồm các thành viên sau:

<<1...3456...539>>
Tìm theo ngày :