Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng dự án Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn(11/07/2023)

Ngày 11/7/2023, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 717/QĐ-BXD về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng dự án Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn gồm các thành viên sau:

<<1...3456...521>>
Tìm theo ngày :