Chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình của Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội(14/11/2008)

Ngày 13/11, Bộ Xây dựng đã có công văn 288/BXD-KTXD gửi Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội  về chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.

Tìm theo ngày :