Giới thiệu Tổng công ty Sông Đà đơn vị tham gia thi công xây dựng nhà ở cho sinh viên(11/06/2009)

Ngày 11/6, Bộ Xây dựng đã có công văn 1098/BXD-VP gửi Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên; Sở xây dựng tỉnh Thái Nguyên về việc giới thiệu Tổng công ty Sông Đà đơn vị tham gia thi công  xây dựng nhà ở cho sinh viên.

Tìm theo ngày :