Kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Xây dựng(11/08/2023)

Ngày 10/8/2023, Bộ Xây dựng dã có Quyết định 803/QĐ-BXD về việc kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Xây dựng gồm các thành viên có tên sau:

Tìm theo ngày :