Rà soát, xác định nhu cầu và mục tiêu phát triển nhà ở xã hội năm 2024 và các năm tiếp theo(13/03/2024)

Bộ Xây dựng vừa có công văn 1103/BXD-QLN gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương về việc rà soát, xác định nhu cầu và mục tiêu phát triển nhà ở xã hội năm 2024 và các năm tiếp theo.

Tìm theo ngày :