Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động cho Công ty Cổ phần Kiểm định thiết bị công nghiệp Thành Phố(22/04/2024)

Ngày 22/4/2024, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 333/QĐ-BXD về việc gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động cho Công ty Cổ phần Kiểm định thiết bị công nghiệp Thành Phố có địa chỉ trụ sở chính tại số 30/29 Đỗ Nhuận, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.

Tìm theo ngày :