Công nhận quận Hồng Bàng mở rộng và khu vực dự kiến thành lập các phường thuộc quận Hồng Bàng mở rộng, thành phố Hải Phòng đạt tiêu chuẩn trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị(16/07/2024)

Ngày 16/7/2024, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 670/QĐ-BXD về việc công nhận quận Hồng Bàng mở rộng và khu vực dự kiến thành lập các phường thuộc quận Hồng Bàng mở rộng, thành phố Hải Phòng đạt tiêu chuẩn trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị.

Tìm theo ngày :