Cơ quan Bộ Xây dựng và Công đoàn Xây dựng Việt Nam ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lụt.(05/10/2005)

Hưởngứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủvà đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTT Việt nam: dành cho đồng bàobị bão lũ sự giúp đỡ thiết thực về tinh thần, vật chất để nhanh chóng khôi phục, phát triểnsản xuất và ổn định đời sống.

Tìm theo ngày :