6.400 tỷ đồng xây dựng thủy điện Bản Chát(06/10/2005)

Trên cơ sở tờ trình của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam EVN, Bộ Công nghiệp vừa có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ xem xét và phê duyệt dự án xây dựng thuỷ điện Bản Chát, công trình có tổng mức đầu tư hơn 6.400 tỷ đồng.

Tìm theo ngày :