TCty Xây dựng Hà Nội: Thực hiện hiệu quả công tác sắp xếp đổi mới doanh nghiệp(02/11/2005)

Theo kết quả đã thống kê, 5 năm qua, TCty Xây dựng Hà Nội đã tập trung thực hiện hiệu quả định hướng phát triển SXKD của TCty là: Đa dạng hoá sản xuất kinh doanh, trong đó trọng tâm là xây dựng dân dụng, công nghiệp và kết cấu hạ tầng, SXCN, VLXD, tư vấn…

Tìm theo ngày :