Hội thảo "Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp sản xuất xi măng và bảo vệ môi trường"(14/12/2005)

Ngày 12/12/2005 Vụ Hợp tác Quốc tế - Bộ Xây dựng phối hợp với Tập đoàn HALLA Energy & Environment - Hàn Quốc tổ chức hội thảo "Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp sản xuất xi măng và bảo vệ môi trường" tại khách sạn DAEWOO - Hà Nội.

Tìm theo ngày :