Quyết định công nhận khả năng thực hiện các phép thử của : PTN vật liệu và kiểm tra chất lượng công trình thuộc Cty Liên hợp xây dựng Vạn Cường, PTN vật liệu xây dựng thuộc Xí nghiệp bê tông HIDICO(10/11/2005)

Ngày 09/11/2005 Bộ Xây dựng đã ra các Quyết định số 2091/QĐ-BXD, Quyết định số 2092/QĐ-BXD, công nhận khả năng thực hiện các phép thử của các Phòng thí nghiệm trên.

Tìm theo ngày :