VINACONEX ủng hộ đồng bào bão lũ 300 triệu đồng(02/11/2005)

Đó là số tiền mà CBCNV TCty VINACONEX đã quyên góp để ủng hộ cho đồng bào các tỉnh bị ảnh hưởng nặng của cơn bão số 7.

Tìm theo ngày :