SXKD của các doanh nghiệp thuộc Bộ: Đã hoàn thành hơn 2/3 kế hoạch(05/11/2005)

Báo cáo của Bộ Xây dựng cho biết, giá trị sản xuất kinh doanh các đơn vị thuộc Bộ tính đến hết tháng 10/2005 ước thực hiện đạt gần 79% kế hoạch năm, tăng 16,8% so với cùng kỳ năm 2004.

Tìm theo ngày :