Bổ sung nhân sự Ban Chỉ đạo quy hoạch và đầu tư xây dựng vùng Thủ đô(28/09/2005)

Ngày 21-9-2005, Thủ tướng Phan Văn Khải đã ký ban hành Quyết định số 1001/QĐ-TTg bổ sung đồng chí Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Quốc Triệu là Phó trưởng ban Ban Chỉ đạo quy hoạch và đầu tư xây dựng vùng thủ đô Hà Nội.

Tìm theo ngày :