Điều chỉnh đường theo quy hoạch phát triển giao thông(08/10/2005)

UBND TP.HCM vừa chỉ đạo Sở GTCC hoàn tất việc điều chỉnh các tuyến đường để phù hợp với quy hoạch phát triển giao thông đến năm 2020.

Tìm theo ngày :