Nghiệm thu đề tài Tiêu chuẩn thiết kế kháng chấn công trình(29/05/2006)

Ngày 25/5/2006, Hội đồng khoa học chuyên ngành Bộ Xây dựng đã tiến hành nghiệm thu đề tài Tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam - Thiết kế kháng chấn công trình , mã sốTC 73-05do Viện Khoa học công nghệ xây dựng chủ trì thực hiện, GS.TSKH Nguyễn Đăng Bích là chủ nhiệm đề tài.

Tìm theo ngày :