Nghị định thoát nước(25/08/2006)

Ngày 24/8/2006 tại Hà Nội, Bộ Xây dựng đã phối hợp với Ngân hàng thế giới WB và tổ chức DANIDA Đan Mạch tổ chức Hội thảo Nghị định thoát nước. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Trần Ngọc Chính chủ trì Hội thảo.

Tìm theo ngày :