Quyết định ban hành "Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp"(30/11/2005)

Ngày 11/11/2005 Bộ Xây dựng đã ký Quyết định số 39/2005/QĐ-BXD ban hành "Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp".

Tìm theo ngày :