Kiểm tra việc thi công xây dựng Trung tâm hội nghị quốc gia: Thủ tướng Phan Văn Khải: Trung tâm Hội nghị quốc gia phải là công trình mẫu mực về chất lượng(26/06/2006)

26/06/2006 07:08 AM Sáng 25-6, Thủ tướng Phan Văn Khải cùng lãnh đạo Bộ Xây dựng và Văn phòng Chính phủ đã đến kiểm tra việc thi công xây dựng công trình Trung tâm Hội nghị quốc gia. Tại công trình, lãnh đạo Bộ Xây dựng, Ban quản lý dự án, đại diện các đơn vị thi công báo cáo với Thủ tướng tiến độ xây dựng công trình và khẳng định quyết tâm sẽ hoàn thành công trình vào ngày 30-9-2006, để kịp cho việc tổ chức Hội nghị APEC tại Hà Nội vào tháng 11 tới.

Tìm theo ngày :