Cty Đầu tư phát triển xây dựng DIC Group: Thành lập thêm 4 đơn vị mới(05/11/2005)

Vừa qua Cty Đầu tư phát triển xây dựng đã thành lập thêm 4 đơn vị mới đó là Cty CP xây dựng Đồng Tiến, Cty CP DIC Việt Đức, Cty TNHH Đầu tư phát triển xây dựng Thanh Bình, Xí nghiệp Dịch vụ đầu tư và thương mại; ngoài ra Cty còn thành lập một chi nhánh mới tại TP.HCM.

Tìm theo ngày :