Tuần làm việc thứ ba, kỳ họp thứ 8, QH khoá XI: Quốc hội nghe trình và thảo luận 14 dự án Luật(02/11/2005)

Bắt đầu từ tuần này, Quốc hội sẽ dành thời gian cho chương trình xây dựng pháp luật. Sẽ có 14 dự án Luật được trình trước Quốc hội. Đây chủ yếu là những Luật nằm trong chương trình phục vụ việc hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm ra nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO.

Tìm theo ngày :