Cuộc thi tìm hiểu Luật Xây dựng ở Bắc Ninh: Thành công hơn mong đợi(22/03/2006)

Bắc Ninh là địa phương đầu tiên trong cả nước tổ chức cuộc thi tìm hiểu Luật Xây dựng LXD. Và thật bất ngờ, sau hơn 3 tháng phát động, cuộc thi đã đạt kết quả tốt hơn dự kiến của Ban tổ chức BTC.

Tìm theo ngày :