Chuyển đổi xi măng Sông Đà-Yaly sang công nghệ lò quay(06/10/2005)

Bộ Xây dựng sẽ chuyển đổi Nhà máy xi măng Sông Đà-Yaly sang công nghệ lò quay với công suất 1.000 tấn/ngày, tương đương 350.000 tấn/năm, nhằm hạn chế lượng thiếu hụt và đáp ứng nhu cầu xi măng cho vùng Tây Nguyên trong những năm tới.

Tìm theo ngày :