Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học công nghệ do Viện Khoa học công nghệ xây dựng thực hiện(12/10/2022)

Ngày 11/10/2022, Bộ Xây dựng tổ chức Hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn “Bê tông – Yêu cầu kỹ thuật, tính năng, sản phẩm và hợp chuẩn”, mã số TC 27-20, do Viện Khoa học công nghệ xây dựng thực hiện. TS.Lê Minh Long – Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường, Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp. 

<<1...4567...801>>
Tìm theo ngày :