Nghiệm thu Dự án sự nghiệp kinh tế do Viện Vật liệu xây dựng thực hiện(05/04/2024)

Ngày 5/4/2024, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức Hội đồng nghiệm thu Dự án sự nghiệp kinh tế “Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý, định hướng phát triển ngành công nghiệp sản xuất bê tông cấu kiện và bê tông thương phẩm”. Dự án do nhóm nghiên cứu thuộc Viện Vật liệu xây dựng thực hiện. Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính Lê Đông Thành - Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

<<1...3456...848>>
Tìm theo ngày :