Nghiệm thu Nhiệm vụ khoa học công nghệ do Hội Môi trường xây dựng Việt Nam thực hiện(30/12/2022)

Ngày 30/12/2022, Bộ Xây dựng tổ chức Hội đồng Tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện Nhiệm vụ khoa học công nghệ “Nghiên cứu đề xuất các yêu cầu kỹ thuật và giải pháp quản lý các công trình hạ tầng kỹ thuật nhằm phát triển đô thị bền vững”, do nhóm nghiên cứu thuộc Hội Môi trường xây dựng Việt Nam thực hiện. Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Nguyễn Công Thịnh - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.

Tìm theo ngày :