Họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập Dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)(16/09/2022)

Ngày 16/9/2022, Bộ Xây dựng tổ chức phiên họp lần thứ nhất Ban soạn thảo, Tổ biên tập Dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi). Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh - Phó Trưởng Ban soạn thảo chủ trì Phiên họp.

Tìm theo ngày :