Bộ Xây dựng thẩm định Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải đến năm 2045(10/11/2023)

Ngày 10/11/2023, Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị thẩm định Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng đến năm 2045, với sự tham dự của đại diện các Bộ, hội, hiệp hội chuyên ngành; lãnh đạo UBND thành phố Hải Phòng. Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn - Chủ tịch Hội đồng chủ trì Hội nghị.

Tìm theo ngày :