Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 799 thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn và xây dựng công trình - UTT(20/06/2023)

Ngày 19/06/2023, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 238/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Tư vấn và xây dựng công trình - UTT đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

<<1...3456...217>>
Tìm theo ngày :