Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1386 thuộc Công ty Cổ phần tư vấn kiểm định Thanh Long(25/11/2022)

Ngày 24/11/2022, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 351/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần tư vấn kiểm định Thanh Long đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

<<1...3456...195>>
Tìm theo ngày :