Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1918 thuộc Công ty TNHH AVT Kon Tum(30/11/2022)

Ngày 29/12/2022, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 362/GCN-BXD về việc Công ty TNHH AVT Kon Tum đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Tìm theo ngày :