Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 272 thuộc Công ty Cổ phần tư vấn – kiểm định công nghệ xây dựng Việt Nam(23/06/2023)

Ngày 22/06/2023, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 241/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần tư vấn – kiểm định công nghệ xây dựng Việt Nam đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Tìm theo ngày :