Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 823 thuộc Công ty TNHH Cơ điện Khải Phát(23/06/2021)

Ngày 22/06/2021, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 119/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Cơ điện Khải Phát đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Tìm theo ngày :