Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 275 thuộc Công ty Cổ phần Sơn Hải(30/12/2022)

Ngày 30/12/2022, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 380/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Sơn Hải  đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Tìm theo ngày :