Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng của Công ty cổ phần 118 Thăng Long Đông Đô Việt Nam(21/11/2016)

Ngày 15/09/2016, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 378/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần 118 Thăng Long Đông Đô Việt Nam đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

Tìm theo ngày :