Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 544 thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn và Kiểm định Xây dựng Conico(15/02/2023)

Ngày 14/02/2023, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 17/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Tư vấn và Kiểm định Xây dựng Conico đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Tìm theo ngày :