Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty TNHH Tư vấn Khảo sát xây dựng Quang Đạt(08/11/2017)

Ngày 07/11/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 633/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Tư vấn Khảo sát xây dựng Quang Đạt đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Tìm theo ngày :