Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty Cổ phần xây dựng T-Tech Việt Nam(04/01/2018)

Ngày 08/12/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 689/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần xây dựng T-Tech Việt Nam đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Tìm theo ngày :